Ulve i Danmark

Fotos: Tony Ottesen, Eskil J. Nielsen-Ferreira, Poul Henrik Pedersen

”Ulve i Danmark” har til formål at undersøge ulvens nuværende status samt fremkomst i Danmark, siden den sidste ulv blev udryddet i 1813.

Oplægget tager udgangspunkt i ulvens tilbagevenden til landet i 2012, og vi ser nærmere på artens levesteder, museets forskningsindsatser, samt genkendelse og taksonomi for ulve og hunde.

Eleverne får, med dette oplæg, muligheden for at blive “ulveeksperter” ved hjælp af gruppearbejde, quiz-formater og identifikation af ulvens unikke egenskaber i fællesskab.

Til undervisningen benytter vi os af adskillige genstande fra museets samlinger, heriblandt kranier (både ægte og kopier), pels og DNA-kits.

Ulvens tilbagevenden

Historien om ulven i Danmark er ikke bare en historie om rovdyret på fire ben, men også en historie om os mennesker.

Vores historier har været forbundet helt siden slutningen af den sidste istid (Weichsel) for mere end 11.000 år siden, hvor både mennesker og ulve kom hertil i jagten på mad og levesteder. 

Ulven har gennem tiden fyldt meget i menneskets bevidsthed, både som konkurrent, inspiration og skadedyr. I 1800-tallet blev ulven udsat for jagt i et sådant omfang at arten blev udryddet fra landet.

Først i 2012 blev ulvens genkomst i Danmark bekræftet, da der blev fundet en død ulv i Nationalpark Thy. 

DNA-analyser har løbende bekræftet at ulven er vandret fra Tyskland og op til Danmark.

I dag har vi en levedygtig bestand af ulve i Danmark.

Ressourcer & downloads

Ulveatlas – den officielle portal for ulveovervågning i Danmark. Her finder I allt opdaterede tal, billeder og spor fra ulvene i landet.

Naturstyrelsen: Ulv – Her kan I læse mere om ulven på Naturstyrelsens officielle hjemmeside.

Har I hørt om “alfa-” og “beta”-ulve? Her er en artikel, der forklarer hvordan myten blev til – og hvorfor det ikke har hold i virkeligheden: Is the Alpha Wolf Idea a Myth?

Er ulve farlige? – En artikel fra Danmarks Naturstyrelse om ulven i Danmark.

Det sker ofte, at hunde fejlagtigt identificeres som hunde – dette er én af årsagerne til at vores undervisning drejer sig om taksonomi, observation og identifikation af ulvens egenskaber.

Herunder finder I et par eksempler:

Ulv set på havn var slet ikke ulv

Formodet ulv var hund